root_cause_analysis-336x336

Kök neden analizi, metodu ile problemleri kabullenmek veya problem belirtilerini görmezden gelmek yerine problemin temel nedenini bulma yöntemidir. Problemi çözmek amaç değildir. Amacımız problemin kök nedenini ortaya çıkarmak.

Bu metod ile problemin nedenini problem oluşmadan önce tesbit edebilmektir.  Yani potansiyel bir problem için bazı belirtiler gördünüz ve problemi tespit edebilmek için bazı tahminlerde bulunuyorsunuz. Bunu başarmak için 3 temel soru ile başlayabilirsiniz.

  1. Ne oldu?
  2. Neden/Niçin oldu?
  3. Bir daha olmaması için ne yapmalıyız?